Profil zadavatele: Město Habartov

 • Název: Město Habartov
 • IČO: 00259314
 • Adresa:
  Město Habartov
  Náměstí Přátelství 112
  357 09 Habartov
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_12.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 344789

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o dílo "VO Habartov, Horní Částkov"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2021 12.04.2021 00:00
„Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov“
podlimitní Vyhodnoceno 24.03.2021 14.04.2021 08:00
„Habartov, parkoviště Švermova“
podlimitní Zadáno 23.03.2021 12.04.2021 08:00
„Habartov, oprava komunikace na p.č.873“
podlimitní Vyhodnoceno 23.03.2021 23.04.2021 08:00
„Dodávka interaktivních tabulí pro Základní školu, Habartov“ – 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2020 26.08.2020 16:00
Dodávka interaktivních tabulí a PC pro Základní školu, Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2020 30.07.2020 10:30
Dodávka nábytku do tříd pro Základní školu, Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2020 30.07.2020 10:30
Smlouva o dílo "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Habartov"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 28.07.2020 08:00
VO Habartov, Staré město rekonstrukce veřejného osvětlení - 2. vyhlášení
podlimitní Zadáno 12.05.2020 01.06.2020 10:00
Sezónní zajištění květinové výsadby do mobilních nádob, květináčů a záhonu v Habartově na náměstí Přátelství v letech 2020-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 03.03.2020 10:30
Zajištění technického dozoru a administrace projektů zateplení BD č.p. 25-32, 1. Máje Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2019 09.07.2019 13:00
Revitalizace areálu Technických služeb Města Habartova - projekční práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2019 18.06.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti 1. máje 25-26, Habartov
podlimitní Zadáno 22.02.2019 28.03.2019 13:00
Snížení energetické náročnosti 1. máje 27-30, Habartov
podlimitní Zadáno 22.02.2019 28.03.2019 13:40
Snížení energetické náročnosti 1. máje 31-32, Habartov
podlimitní Zadáno 22.02.2019 28.03.2019 14:20
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››