Profil zadavatele: Město Habartov

 • Název: Město Habartov
 • IČO: 00259314
 • Adresa:
  Město Habartov
  Náměstí Přátelství 112
  357 09 Habartov
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_12.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 344789

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Stavební úpravy ul. Národní v Habartově“
podlimitní Zadáno 05.04.2018 23.04.2018 14:00
„Rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa – Jižní sídliště“
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2018 26.03.2018 11:00
Pořízení dopravního automobilu pro projekt „Dovozová služba“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2018 14.02.2018 14:00
„Dodávka elektromobilu kategorie N1 nad 2,5 tuny pro technické služby města Habartova“
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2018 14.02.2018 14:00
Smlouva o dílo - Plochy pro rozvoj Habartova
VZ malého rozsahu Zadáno 01.01.2018 04.01.2018 11:00
Stavební úprava ulice Lítenská, Habartov
podlimitní Hodnocení 18.12.2017 08.01.2018 14:00
Demolice a výstavba nové budovy MŠ Duhová, Habartov
podlimitní Zadáno 05.09.2017 25.09.2017 14:00
Rekonstrukce stanice HZS Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 20.09.2017 14:00
Dodávka vysokozdvižné plošiny na automobilovém podvozku
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 17.08.2017 12:00
Pořízení devíti (9) nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 31.08.2017 12:00
Údržba bytového a nebytového fondu města Habartov v letech 2017 – 2021 opakované vyhlášení
podlimitní Zadáno 07.06.2017 23.06.2017 09:30
STAVEBNÍ ÚPRAVA KOMUNIKACE HORNICKÁ
podlimitní Zadáno 01.06.2017 21.06.2017 15:30
Rekonstrukce a rozšíření kamerového systému - město Habartov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 30.05.2017 10:00
Pasportizace majetku města Habartov - uveřejnění smlouvy o dílo
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017 09.03.2017 11:00
Kanalizace Kluč III. etapa
podlimitní Zadáno 30.01.2017 16.02.2017 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››