Profil zadavatele: Město Jáchymov

 • Název: Město Jáchymov
 • IČO: 00254622
 • Adresa:
  Město Jáchymov
  nám. Republiky 1
  362 51 Jáchymov
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_13.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 213107

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dopravní automobil pro JSDH Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 30.09.2019 10:00
ZŠ Jáchymov - sanace soklu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 18.09.2019 10:00
Údržba stromořadí stezky Běhounek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 10.09.2019 10:00
Oprava komunikace Boženy Němcové, p.p.č.4982/1, Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 03.09.2019 10:00
Montánní kulturní dědictví, č. projektu 100265914 - Vybavení expozice knihovny latinské školy - audiovizuální technika
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 19.08.2019 10:00
Oprava místní komunikace Jáchymov - lázeňská část
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 31.07.2019 10:00
Oprava komunikací v městě Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 25.06.2019 00:00
Podpora domácího kompostování - Město Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 15.05.2019 10:00
Sanační opatření - náměstí Republiky čp.496, Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 02.04.2019 10:00
Obnova hřbitovní zdi Jáchymov - část C,D, márnice, vstupní brána
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 18.03.2019 10:00
Obnova líce opěrné stěny nádvoří radnice Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 12:00
Obnova Hřbitovní zdi, Jáchymov , p.p.č. 826
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 12:00
Rekonstrukce opěrné zdi, stará mincovna, Jáchymov
podlimitní Zadáno 26.02.2019 19.03.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace -"Rekonstrukce bytového domu čp. 545 Na Slovanech
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2018 20.01.2019 10:00
Rekonstrukce komunikace ulice Husova, Jáchymov
podlimitní Zadáno 08.11.2018 04.12.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››