Profil zadavatele: Město Jáchymov

 • Název: Město Jáchymov
 • IČO: 00254622
 • Adresa:
  Město Jáchymov
  nám. Republiky 1
  362 51 Jáchymov
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_13.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 213107

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dopravní automobil pro JSDH Jáchymov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.09.2019 30.09.2019 10:00
ZŠ Jáchymov - sanace soklu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2019 18.09.2019 10:00
Oprava komunikací v městě Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 25.06.2019 00:00
Obnova líce opěrné stěny nádvoří radnice Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 12:00
Obnova Hřbitovní zdi, Jáchymov , p.p.č. 826
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 12:00
Rekonstrukce opěrné zdi, stará mincovna, Jáchymov
podlimitní Zadáno 26.02.2019 19.03.2019 10:00
Rekonstrukce komunikace ulice Husova, Jáchymov
podlimitní Zadáno 08.11.2018 04.12.2018 09:00
Montánní kulturní dědictví č. projektu 100265914 - Vybavení expozice knihovny latinské školy
podlimitní Zadáno 25.10.2018 20.11.2018 09:00
Revitalizace historického jádra města na nám. Republiky v Jáchymově, etapa 3 B
podlimitní Zadáno 23.08.2018 14.09.2018 13:00
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY VE MĚSTĚ JÁCHYMOV - ČÁST ZÁPADNÍ CHODNÍK
podlimitní Zadáno 14.05.2018 04.06.2018 11:00
Rekonstrukce komunikace ulice Žižkova I. etapa, Jáchymov
podlimitní Zadáno 01.03.2018 26.03.2018 13:00
Oprava opěrné zdi, ulice Boženy Němcové, p. p. č. 4881/5 pod p. p. č. 5039/2 v Jáchymově, u schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 16.03.2018 11:00
Projektová příprava – Rekonstrukce Šlikova hrádku a výstavba přírodního amfiteátru Šlikovka
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 10.08.2017 13:00
Rekonstrukce komunikace v ul. Hornické, Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 09.05.2017 11:00
OBNOVA DVORNÍ FASÁDY RADNICE, JÁCHYMOV
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2017 29.03.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››