Profil zadavatele: Obec Perštejn

  • Název: Obec Perštejn
  • IČO: 00262072
  • Adresa:
    Hlavní 159
    43163 Perštejn
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_1348.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup komunálního vozidla v kategorii SS
podlimitní Zadáno 25.05.2021 10.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016