Profil zadavatele: Obec Hazlov

 • Název: Obec Hazlov
 • IČO: 00253952
 • Adresa:
  Obec Hazlov
  Hazlov 31
  351 32 Hazlov
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_14.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 213116

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a zateplení fasády hasičské zbrojnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2019 23.09.2019 15:00
Svoz odpadu pro obec Hazlov
nadlimitní Zadáno 04.07.2019 06.08.2019 15:00
Rekonstrukce věže bývalé restaurace u zámku
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 03.06.2019 15:00
Obnova místních komunikací ve Vlastislavi a Podílné
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 15.05.2019 12:00
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci „Obytná zóna na p. p. č. 1037/1, 1037/3, 1036, 1110/3 a 1110/33 v k. ú. Hazlov včetně napojení na silnici II/213“
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 03.09.2018 18:00
„Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p. 310 na p.p.č. 9/2 Obecní úřad – knihovna – konferenční a výstavní prostory“
podlimitní Zadáno 07.05.2018 31.05.2018 15:00
Projektová dokumentace – Obnovení a nové využití areálu zámku Hazlov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 28.11.2017 00:00
PŘESTAVBA BÝVALÉ TĚLOCVIČNY NA SPOLEČENSKÝ DŮM
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 19.06.2017 15:00
Kupní smlouva - Pořízení dopravního automobilu pro SDH Hazlov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2016 29.07.2016 00:00
Smlouva o dílo - „Plynová kotelna ZŠ Hazlov, Hazlov č.p.119 – kotelna III. kategorie o výkonu 285 kW“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 25.07.2016 12:00
Smlouva o dílo č. 2/9/055/16 - Oprava komunikace p. č. 1687/2 k. ú. Hazlov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016 30.06.2016 00:00
Smlouva o dílo č. 2/9/056/16 - Oprava komunikace p. č. 353/5 k. ú. Výhledy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2016 30.06.2016 00:00
ZŠ Hazlov - oprava střešního pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2015 24.07.2015 00:00
Založení parku u zámku v Hazlově - opakování
podlimitní Vyhodnoceno 27.04.2015 14.05.2015 15:30
Víceúčelové hřiště v parku - Hazlov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2014 15.10.2014 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››