Profil zadavatele: Město Hranice

 • Název: Město Hranice
 • IČO: 00253961
 • Adresa:
  Městský úřad Hranice
  U Pošty 182
  351 24 Hranice u Aše
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_18.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 210830

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky vybavení do odborných učeben ZŠ Hranice a zajištění konektivity školy
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2021 09.07.2021 09:00
SoD - Demolice objektu Husova čp. 710, Hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2021 12.05.2021 00:00
SoD na zhotovení projektových prací - PD pro stavební úpravy knihovny a informačního centra města Hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2021 12.05.2021 00:00
SoD - Stavební práce ZŠ Hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2021 12.05.2021 00:00
SoD - Rekonstrukce restaurace objektu Husova 160 v Hranicích
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 14.04.2021 00:00
Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Města Hranice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018 20.12.2018 00:00
Nákladní automobil - nosič kontejnerů
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2017 03.05.2017 10:00
Zpracování projektové dokumentace - Rozšíření vodovodu Hranice
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2016 13.05.2016 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudu v objektu staré budovy Základní školy Hranice
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2016 05.05.2016 13:00
Město Hranice – Cisternová automobilová stříkačka
podlimitní Vyhodnoceno 12.06.2015 29.06.2015 10:00
Optimalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Hranice u Aše a k.ú. Studánka u Aše
podlimitní Zadáno 20.03.2015 07.04.2015 13:30
Optimalizace vodního režimu krajiny v k.ú. Hranice u Aše a k.ú. Studánka u Aše
podlimitní Hodnocení 07.11.2014 24.11.2014 12:30
Zavedení svozu bioodpadu v Hranicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2014 10.09.2014 13:00
Revitalizace Masarykova náměstí - II. etapa - Hranice
podlimitní Zadáno 09.04.2014 25.04.2014 09:00
Rekonstrukce a přístavba stávající knihovny v Hranicích u Aše
podlimitní Zadáno 03.04.2014 25.04.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››