Profil zadavatele: Obec Orel

 • Název: Obec Orel
 • IČO: 00270636
 • Adresa:
  Obec Orel
  Orel 67
  538 21 Slatiňany
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_189.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 241208

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mateřská škola - Orel
podlimitní Zadáno 31.08.2018 27.09.2018 10:00
Místní komunikace a chodníky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 28.03.2018 16:00
„Rozšíření a dovybavení Sběrného místa v obci Orel“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 03.01.2018 12:00
Obecní úřad Orel
podlimitní Hodnocení 16.09.2016 05.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016