Profil zadavatele: Služby Jáchymov, spol. s r.o.

 • Název: Služby Jáchymov, spol. s r.o.
 • IČO: 25249835
 • Adresa:
  Služby Jáchymov, spol. s r.o.,
  Dvořákova 999,
  362 51 Jáchymov
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_199.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 343326

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nahrazení naftového vozidla ekologičtějším elektromobilem, Jáchymov,okres Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 13.05.2019 09:00
Svážíme bioodpad z města Jáchymov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015 25.09.2015 00:00
Pořízení nádob na sběr odpadů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2013 18.12.2013 10:00
Čistící technika
podlimitní Zadáno 21.06.2013 22.07.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016