Profil zadavatele: Město Kynšperk nad Ohří

  • Název: Město Kynšperk nad Ohří
  • IČO: 00259454
  • Adresa:
    Jana A. Komenského 221
    35751 Kynšperk nad Ohří
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_3.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206246

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění projektové dokumentace v rámci investiční akce: "Rekonstrukce a změna účelu užívání SŽŠ v objektu č. p. 764 Kynšperk nad Ohří" - opakovaná výzva
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2019 11.10.2019 10:00
Stavební úpravy v ulici Jana Žižky a Jana Nerudy, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 24.04.2019 10:00
Obnova MK v Kynšperku nad Ohří
podlimitní Zadáno 25.03.2019 16.04.2019 14:00
Demolice objektu č.p. 175 v ulici Dlouhá, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 11:00
Oprava vybraných místních komunikací v Kynšperku nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 09.07.2018 00:00
„MOSTEK PŘES BEZEJMENNÝ POTOK V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII KYNŠPERK NAD OHŘÍ“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 10:00
Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří – bezbariérovost
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 25.04.2018 13:00
Zajištění svozu a likvidace bioodpadu 2018-2021, včetně pronájmu sběrných nádob, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 05.03.2018 10:00
„Rekonstrukce skleněné fasády objektu č. p. 389, Kynšperk nad Ohří“ - I. Etapa, restaurace „Skleník“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2017 25.08.2017 12:00
„VO u cyklostezky, Kynšperk nad Ohří, I. a II. Etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017 13.04.2017 23:59
Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří - II. etapa
podlimitní Zadáno 29.03.2017 24.04.2017 13:00
„Kynšperk nad Ohří - vybudování dětského hřiště - AREÁL ZDRAVÍ“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 31.03.2017 11:00
Stavební úpravy MK v ul. Zahradní, vč. parkoviště u MŠ, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017 13.02.2017 10:00
Zajištění vstupních podkladů a předprojektové přípravy v rámci investiční akce: „Rekonstrukce a změna účelu užívání SŽŠ v objektu č. p. 764 Kynšperk nad Ohří“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016 18.11.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby: „Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 22.07.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››