Profil zadavatele: Město Kynšperk nad Ohří

  • Název: Město Kynšperk nad Ohří
  • IČO: 00259454
  • Adresa:
    Jana A. Komenského 221
    35751 Kynšperk nad Ohří
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_3.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206246

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Oprava povrchu MK U Pivovaru, Kynšperk nad Ohří“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2022 25.04.2022 10:00
„Oprava místních komunikací ul. A. Dvořáka, V. Nováka a B. Smetany, Kynšperk nad Ohří“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 18.03.2022 00:00
Parkoviště u SDH na p.č. 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 22.02.2022 14:00
VO Pobřežní a Hornická ulice, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2021 30.10.2021 12:00
Kynšperk nad Ohří – Dopravní automobil – opakovaná výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 11.06.2021 11:00
Stavební úpravy bytu ve 2.NP, M. Gorkého č. p. 562, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 21.05.2021 10:00
Revitalizace zeleně Kynšperk nad Ohří 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 22.03.2021 12:00
Obnova bikecentra v Areálu zdraví Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2021 05.03.2021 10:00
„Odkanalizování části města Kynšperk nad Ohří – Dolní Pochlovice včetně výměny vodovodu“ část „Dolní Pochlovice, Nádražní ul. - Dešťová kanalizace a odvodnění“ a „Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a Dolní Pochlovice – Opravy MK“
podlimitní Zadáno 08.12.2020 10.03.2021 00:00
LÁVKA PŘES ŘEKU V KYNŠPERKU NAD OHŘÍ - zachování dřevěné části a výměna koncových železobetonových polí
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 20.11.2020 12:00
Kynšperk nad Ohří - Rekonstrukce požární zbrojnice a přístavba garáží
podlimitní Zadáno 15.09.2020 23.10.2020 10:00
Projektová dokumentace – Rekonstrukce bezpečnostního přelivu na rybníku Sýkorák
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2020 28.08.2020 10:00
Stavební úpravy křižovatky Sokolovská - Truhlářská, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 21.02.2020 10:00
Obnova krovu a střešní krytiny městské brány č.p. 8/12, Dlouhá ul., Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 01.01.2020 22.01.2020 00:00
Zajištění projektové dokumentace v rámci investiční akce: "Rekonstrukce a změna účelu užívání SŽŠ v objektu č. p. 764 Kynšperk nad Ohří" - opakovaná výzva
podlimitní Zadáno 13.09.2019 11.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››