Profil zadavatele: Obec Brod nad Tichou

  • Název: Obec Brod nad Tichou
  • IČO: 00573787
  • Adresa:
    Obec Brod nad Tichou
    Brod nad Tichou 96
    Brod nad Tichou 34815
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_300.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace, část ČOV
podlimitní Zadáno 19.05.2021 18.06.2021 10:00
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace, část kanalizace
podlimitní Zadáno 19.05.2021 18.06.2021 10:00
Oprava hřbitovní zdi na p.p.č. 384, Brod nad Tichou
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2018 23.04.2018 12:00
Stavební úpravy obvodového pláště bytového domu č.p. 7
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2016 20.06.2016 12:00
VÝBĚR DODAVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - BROD NAD TICHOU ČOV A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2016 04.04.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016