Profil zadavatele: Obec Útvina

  • Název: Obec Útvina
  • IČO: 00255106
  • Adresa:
    Obec Útvina,
    Útvina 80
    36 401 Toužim
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_303.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejné osvětlení Chylice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020 25.02.2020 00:00
Útvina – Dopravní automobil
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 27.08.2019 00:00
Oprava střechy – Útvina čp. 163
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 17.07.2019 00:00
Útvina - oprava místní komunikace v Útvině
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2019 03.06.2019 00:00
Útvina - údržba opěrné stěny dětského hřiště p.p.č. 83/1
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2018 12.12.2018 00:00
Útvina, zřízení parkovacích stání podél silnice III/1794
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 30.05.2018 00:00
Útvina, kostel sv. Víta - stavební úpravy krovu a střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 15.05.2018 00:00
Útvina čp. 80 - stavební úpravy dvora - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2016 27.09.2016 00:00
Obec Útvina – Cisternová automobilová stříkačka
podlimitní Zadáno 20.05.2016 06.06.2016 15:00
Útvina - Komunikace a inženýrské sítě pro 9 RD - 2016
podlimitní Zadáno 07.03.2016 30.03.2016 15:00
Oprava veřejného osvětlení v obci Útvina
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2014 20.06.2014 00:00
Útvina čp. 80 – Stavební úpravy, změna užívání
podlimitní Vyhodnoceno 02.06.2014 19.06.2014 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016