Profil zadavatele: MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.

  • Název: MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.
  • IČO: 61775134
  • Adresa:
    Dominikánská 281/3
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_388.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka interiérového vybavení kavárny Měšťanská beseda
podlimitní Zadáno 17.06.2019 04.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016