Profil zadavatele: Obec Dolní Nivy

  • Název: Obec Dolní Nivy
  • IČO: 00259306
  • Adresa:
    Dolní Nivy 75
    35601 Dolní Nivy
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_41.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 215723

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna přístřešků pro veřejnou dopravu na autobusových zastávkách v obci Dolní Nivy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2021 24.05.2021 15:00
Multifunkční dům Dolní Nivy - výkon technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2020 01.12.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016