Profil zadavatele: Městys Svatava

  • Název: Městys Svatava
  • IČO: 00573141
  • Adresa:
    ČSA 277, 357 03 Svatava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_503.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování nového chodníku od objektu na p. č. 6, ul. Pohraniční stráže, KÚ Svatava
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 06.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016