Profil zadavatele: Městys Svatava

  • Název: Městys Svatava
  • IČO: 00573141
  • Adresa:
    ČSA 277, 357 03 Svatava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_503.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení