Profil zadavatele: Obec Josefov

  • Název: Obec Josefov
  • IČO: 00519278
  • Adresa:
    Obec Josefov
    Josefov 12
    357 09 Josefov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_573.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Park novorozenců – tůně a výsadby
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 09.12.2019 09:25
Revitalizace vodní plochy na parc. č. 146/3 v k.ú. Radvanov u Josefova
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2019 09.12.2019 09:25
Komunitní centrum Josefov (druhé vyhlášení)
podlimitní Zadáno 02.01.2019 21.01.2019 09:55
Komunitní centrum Josefov
podlimitní Zrušeno 01.11.2018 18.12.2018 09:55
Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2018 04.10.2018 10:00
Josefov - Radvanov - polní cesta (druhé vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 12.06.2018 09:05
Nákup elektromobilu kategorie N1 pro údržbu veřejných prostranství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 06.06.2018 12:00
Josefov - Radvanov - polní cesta
VZ malého rozsahu Zrušeno 17.05.2018 30.05.2018 09:05
Dětská hřiště Josefov - Hřebeny, Luh nad Svatavou, Radvanov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2018 01.05.2018 00:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení Josefov, Hřebeny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 05.03.2018 12:00
Rozšíření systému pro separaci odpadů v obci Josefov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2016 27.06.2016 17:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016