Profil zadavatele: Obec Dýšina

 • Název: Obec Dýšina
 • IČO: 00257745
 • Adresa:
  Obec Dýšina,
  nám. Míru 30
  330 02 Dýšina
 • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_62.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 220650

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava stávající hřbitovní zdi
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2017 12.10.2017 11:00
DÝŠINA - NOVÁ HUŤ - INLINE DRÁHA A VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2017 12.06.2017 11:00
Nákup Dopravního automobilu pro JSHD obce Dýšina
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2017 14.06.2017 11:00
Revitalizace zeleně prostoru hřbitova v obci Dýšina
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2017 09.02.2017 10:00
Výstavba školní jídelny v obci Dýšina
podlimitní Zadáno 17.01.2017 02.02.2017 09:00
Odstranění objektu Školní jídelny Základní a mateřské školy G.Pattona Dýšina na pozemku st.č. 405/7 a 405/26 v k.ú. Dýšina
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2016 24.10.2016 13:00
Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém pro obec Dýšina
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2014 21.08.2014 11:00
Technický dozor stavebníka pro akci „Dýšina – ČOV, část B v rámci akce Čistá Berounka II. Etapa – podprojekt 4 – ČOV a kanalizace“
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2014 09.06.2014 14:00
Rekonstrukce místních komunikací v obci Dýšina
podlimitní Zadáno 01.05.2014 16.05.2014 09:00
Dýšina – ČOV, část B v rámci akce Čistá Berounka II. etapa – podprojekt 4 – ČOV a kanalizace
podlimitní Zadáno 11.12.2013 27.01.2014 10:00
Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Dýšina
podlimitní Zadáno 06.06.2013 20.06.2013 09:00
Parkoviště osobních vozidel Dýšina „U Kostela“
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.05.2013 27.05.2013 14:00
ZŠ Dýšina, SO.05 Víceúčelové hřiště
podlimitní Zadáno 20.11.2012 04.12.2012 14:00
Prodloužení vodovodního řadu při ul. Přátelství v Dýšině – Nové Huti, v úseku Lesní – Šeříkova
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2012 01.10.2012 11:00
Dodávka cisternové automobilové stříkačky CAS 20
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2012 01.01.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››