Profil zadavatele: Město Františkovy Lázně

  • Název: Město Františkovy Lázně
  • IČO: 00253936
  • Adresa:
    Nádražní 208/5
    351 01 Františkovy Lázně
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_653.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova lesních cest Amerika - Františkovy Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 14.06.2017 08:00
Rekonstrukce odbahnění vodní nádrže na p.p.č. 45, k.ú. Horní Lomany
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 31.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016