Profil zadavatele: Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace

  • Název: Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
  • IČO: 00368636
  • Adresa:
    náměstí SNP 389
    35751 Kynšperk nad Ohří
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_795.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce skleněné fasády objektu č. p. 389, Kynšperk nad Ohří“ - II. Etapa, Kino
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2021 02.08.2021 10:00
Rekonstrukce WC restaurace „Skleník“, nám. SNP č. p. 389, Kynšperk nad Ohří
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 18.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016