Profil zadavatele: Jaroslav Zdražil

  • Název: Jaroslav Zdražil
  • IČO: 15020606
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_889.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úspory energie firmy Zdražil – LED svítidla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2018 26.10.2018 10:00
Úspory energie firmy Zdražil – fotovoltaické kolektory
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2018 04.10.2018 10:00
Úspory energie firmy Zdražil – tepelné čerpadlo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2018 04.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016