Profil zadavatele: Madosta s.r.o.

  • Název: Madosta s.r.o.
  • IČO: 07621604
  • Adresa:
    Rolnická 656
    35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.olivius.cz/profile_display_995.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sociální podnik MADOSTA s.r.o.
podlimitní Zadáno 23.04.2019 13.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016